Get Adobe Flash player

Fyzika - 6. třída

V hodinách fyziky se žáci seznamují s fyzikálními veličinami a jejich měřením. Posuďte sami, jak si poradili s měřením objemu kapalného a pevného tělesa, s odhady množství vody v jednotlivých nádobách. Vyzkoušeli si vážení na různých typech vah, odhadovali hmotnost předmětů a samozřejmě zjišťovali jejich přesnou hmotnost. Ví, že nejobtížněji se váží s laboratorními vahami, nejlehčí je naopak vážení na digitální váze.

Mgr. Jitka Fendrychová

Důležité informace pro strávníky


Věnujte prosím pozornost informacím, týkajících se platby za obědy na měsíc září 2017. Více zde.    


esf-horizontalni eu-img msmt-img opvk-img

   Škola je příspěvkovou organizací. Projekty a provoz této školy jsou spolufinancovány Evropskými fondy, MŠMT České republiky a Městem Trutnov.