Get Adobe Flash player

Čtenářské dílny v 8. a 9. třídě

dscn8777 resizeV průběhu měsíce října až prosince probíhaly v obou ročnících čtenářské dílny – součást projektu Za vzděláním po Evropě. Jejich další část se uskuteční i v následujících měsících.

Žáci se seznamovali s novými knihami, plnili různorodé úkoly, jejich přístup byl iniciativní a zvídavý. Pracovali samostatně i ve skupinách, ochotně kooperovali. Výsledky jejich činnosti byly proměnlivé; často však docházelo k velice kvalitním výkonům – dobírali jsme se zdařilých výstupů v mluvené i písemné podobě.

Vedle základního úkolu – seznámení se s knihou, její četba – byly pro žáky připravovány další doplňující úkoly (různé kvízy, hádanky, křížovky, doplňovačky, „puzzle“ aj.). Využívány byly i mezipředmětové vztahy, docházelo k propojování literatury s hudebním, filmovým, dramatickým žánrem. V případě potřeby žáci využívali moderních technologií – běžně používali při své práci notebooky, PC sluchátka, interaktivní tabuli.

V uvedených ročnících se převážně blíže obeznamovali s díly klasické literatury – zejména české; přesto byl jejich zájem o knihy v čtenářských dílnách značný a do jisté míry i překvapivý. Svědčí o tom též chuť si literární díla vypůjčovat k přečtení. Snad se v žákovských řadách objeví nový pravidelný čtenář…

Alespoň do některé z dílen můžete nahlédnout v naší školní fotogalerii.

(fotogalerie 8. třídy zde)
(fotogalerie 9. třídy zde)

Mgr. Kateřina Javůrková

Důležité informace pro strávníky


Věnujte prosím pozornost informacím, týkajících se platby za obědy na měsíc září 2017. Více zde.    


esf-horizontalni eu-img msmt-img opvk-img

   Škola je příspěvkovou organizací. Projekty a provoz této školy jsou spolufinancovány Evropskými fondy, MŠMT České republiky a Městem Trutnov.