Get Adobe Flash player

Čtenářské dílny v 8. a 9. třídě

dscn8777 resizeV průběhu měsíce října až prosince probíhaly v obou ročnících čtenářské dílny – součást projektu Za vzděláním po Evropě. Jejich další část se uskuteční i v následujících měsících.

Žáci se seznamovali s novými knihami, plnili různorodé úkoly, jejich přístup byl iniciativní a zvídavý. Pracovali samostatně i ve skupinách, ochotně kooperovali. Výsledky jejich činnosti byly proměnlivé; často však docházelo k velice kvalitním výkonům – dobírali jsme se zdařilých výstupů v mluvené i písemné podobě.

Vedle základního úkolu – seznámení se s knihou, její četba – byly pro žáky připravovány další doplňující úkoly (různé kvízy, hádanky, křížovky, doplňovačky, „puzzle“ aj.). Využívány byly i mezipředmětové vztahy, docházelo k propojování literatury s hudebním, filmovým, dramatickým žánrem. V případě potřeby žáci využívali moderních technologií – běžně používali při své práci notebooky, PC sluchátka, interaktivní tabuli.

V uvedených ročnících se převážně blíže obeznamovali s díly klasické literatury – zejména české; přesto byl jejich zájem o knihy v čtenářských dílnách značný a do jisté míry i překvapivý. Svědčí o tom též chuť si literární díla vypůjčovat k přečtení. Snad se v žákovských řadách objeví nový pravidelný čtenář…

Alespoň do některé z dílen můžete nahlédnout v naší školní fotogalerii.

(fotogalerie 8. třídy zde)
(fotogalerie 9. třídy zde)

Mgr. Kateřina Javůrková

Plavecký kurz - 3. lekce


Ve středu 19. 9. proběhne třetí lekce plavání pro žáky z 2. – 5. třídy.    


esf-horizontalni eu-img msmt-img opvk-img

   Škola je příspěvkovou organizací. Projekty a provoz této školy jsou spolufinancovány Evropskými fondy, MŠMT České republiky a Městem Trutnov.