Get Adobe Flash player

Představujeme ZŠ Voletiny

 

cimg6255

Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do sítě škol.

Zřizovatelem školy je město Trutnov, Slovanské náměstí 165. (www stránky zde)

Od 1. ledna 2001 získala škola právní subjektivitu, v právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost z těchto vztahů.

V naší škole je 9 postupných ročníků a 1 oddělení školní družiny, kam se mohou hlásit žáci 1. – 5. ročníku. Třída základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení se naplňuje do 12 žáků. Výjimky z maximálního počtu žáků ve třídě povoluje ředitel školy.

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení poskytuje základní vzdělání dětem, které se, přestože mají normální inteligenci, nemohou s úspěchem vzdělávat v běžném typu základní školy. Do školy přijímáme žáky, kteří trpí některou specifickou poruchou učení – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie. Zařazení dítěte do školy vždy konzultujeme s odborníky v pedagogicko – psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru.

Ve škole vyučujeme žáky na 1. i 2. stupni podle vzdělávacího programu "Za poznáním".

Tento program umožňuje zařadit do vyučovacího procesu také projektové vyučování, které na naší škole pravidelně využíváme při získávání poznatků rozumové výchovy. Každý projekt plánují učitelé tak, aby žáci měli možnost získávat nejen teoretické vědomosti, ale i praktické dovednosti související s daným tématem.

Škola vytváří prostor pro všechny žáky naší školy. Učitelé využívají při výuce názorné pomůcky, audiovizuální a počítačovou techniku i další prostředky, aby žáci co nejlépe zvládli učivo. Žákům, kteří potřebují individuální studijní plán, učitel vytvoří takové podmínky, aby mohli přiměřeně rozvíjet své schopnosti. Děti trpící vadou řeči mohou navštěvovat logopedickou nápravu, žákům s výraznou poruchou učení (zejména dyslexií) je poskytována odborná individuální nápravná péče.

Plavecký kurz - 3. lekce


Ve středu 19. 9. proběhne třetí lekce plavání pro žáky z 2. – 5. třídy.    


esf-horizontalni eu-img msmt-img opvk-img

   Škola je příspěvkovou organizací. Projekty a provoz této školy jsou spolufinancovány Evropskými fondy, MŠMT České republiky a Městem Trutnov.