Get Adobe Flash player

Profesní orientace - 8. a 9. třída

Ve středu 8. února nás navštívili zástupci Střední školy a Základní školy z Nového Města nad Metují. A proč přijeli...?

Vydali se do naší školy za žáky osmé a deváté třídy, protože právě oni s blížícím se ukončením povinné školní docházky jsou jejich hlavní cílovou skupinou. Snažili se jim co nejlépe přiblížit, jak jejich novoměstská škola vypadá, funguje a co třeba také nabízí.

Nejpodstatnější částí jejich přednášky bylo samozřejmě seznámení s obory, které mohou tamní či budoucí studenti, učni navštěvovat. Dozvěděli jsme se, že mezi nabízené učební obory patří například zámečník-údržbář, farmář, kuchař-číšník, cukrář, květinář-aranžér, pečovatel aj. a že škola plánuje pro příští školní rok otevřít nový obor prodavač.

Přednáška spojená s krátkou besedou byla zajímavá, vystupování přednášejících milé a vstřícné, děkujeme... a čas ukáže, jestli někomu z přítomných usnadnili jejich budoucí důležitou životní volbu a podařilo se jim někoho získat ke studiu pro další vzdělávání.

Mgr. K. Javůrková, výchovný poradce

Plavecký kurz - 3. lekce


Ve středu 19. 9. proběhne třetí lekce plavání pro žáky z 2. – 5. třídy.    


esf-horizontalni eu-img msmt-img opvk-img

   Škola je příspěvkovou organizací. Projekty a provoz této školy jsou spolufinancovány Evropskými fondy, MŠMT České republiky a Městem Trutnov.