Get Adobe Flash player

Mikulášské dopoledne

S čerty nejsou žerty!!! To jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži. V pondělí 5. prosince k nám do třídy jeden přišel. Odvedl nás  k samotnému Luciferovi. Museli jsme se mu v Pekle zpovídat ze svých prohřešků a někteří za trest přednášeli básničku. Pak jsme si mohli odnést perníček.

Setkání s Mikulášem se nebál nikdo. Zazpívali jsme mu čertovskou písničku. Pak otevřel zlatou a černou knihu a s každým z nás si povídal. Nejdříve chválil, potom také radil, v čem se máme polepšit. Nakonec nás obdaroval pytlíčkem sladkostí. V Nebi se o nás starali andělíčci a pomáhali nám vyrábět papírové čertíky.

Čerti a andělé na nás čekali i v tělocvičně. Připravili pro nás zajímavé soutěže. Krmili jsme čerta, skákali v pytli, stavěli komín z kostek, skládali puzzle, lovili hříšné dušičky a přitahovali si jazykem bonbón na niti. Poslepu jsme si utrhli sladkou dobrotu a spěchali do 4. třídy na pohádku. Kdo pozorně četl, ví, jak se jmenovala.

Mgr. Martina Glazarová

Třídní schůzky


Dne 23. 11. proběhnou v odpoledních hodinách třídní schůzky. Bližší informace v ŽK.

Projekt Příběhy bezpráví


Dne 23. 11. se v naší škole uskuteční projekt Příběhy bezpráví. Akce je určena nejstarším žákům. Proběhne filmová projekce, beseda s pamětníkem - letošním tématem jsou "Příběhy vzdoru".

Profesní orientace


Dne 1. 12. navštíví žáci 9. ročníku v rámci předmětu Volba povolání SOŠ a SOU Trutnov.

    


esf-horizontalni eu-img msmt-img opvk-img

   Škola je příspěvkovou organizací. Projekty a provoz této školy jsou spolufinancovány Evropskými fondy, MŠMT České republiky a Městem Trutnov.